חדשות ואירועים

צום הרמדאן – היבטים תרבותיים, רעיוניים ופסיכולוגיים

מפגש מקוון בסדרת המפגשים "זמן משבר – זמן מנהיגות" לעמיתים ולבוגרים של תוכניות המנהיגות של קרן מנדל-ישראל