חדשות ואירועים

נפתחה ההרשמה לתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית (גברים)

התוכנית מיועדת לגברים העומדים בראש ארגונים חברתיים וחינוכיים ולפעילים ויזמים בתחומי החינוך, החברה והקהילה