תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער מבקשת לפעול למימוש חזון של חברה מגוונת במדינת ישראל, המקדמת שוויון וצדק חברתי במרחב החיים המשותף לכלל אזרחיה. זאת על-ידי עיצוב וחיזוק של ידע, יכולות ודרכי פעולה של מנהיגות ומנהיגים הפועלים במרחב ההשפעה של החינוך הבלתי פורמלי לבני נוער.

עמיתי התוכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל (תנועות נוער, ארגוני נוער, מנהלי יחידות נוער ברשויות מקומיות ועוד). הם בעלי השפעה על תפיסות העולם ועל דרכי הפעולה של מסגרות אלו, ובעלי רצון לשפר את פני החברה בישראל. 

התוכנית מבקשת לסייע בגיבוש זהותם החינוכית של המשתתפים, להעמיק את הידע העיוני והמעשי הרלוונטי לעבודתם, להרחיב את היכרותם עם המציאות החברתית והחינוכית ולפתח את יכולותיהם ליישם רעיונות חינוכיים.

התוכנית פועלת לאורך שתי שנות לימוד אקדמיות:

  • בשנה א', מפגשי הלימוד, המתקיימים בימי חמישי במכון מנדל למנהיגות בירושלים, כוללים הרצאות, סדנאות, ניתוחי מקרים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך, חברה ותרבות. במהלכם נידונים נושאים כגון: רעיונות ומעשים בחינוך, צדק ושינוי חברתי, זהות יהודית וציונית עכשווית ואתגרי החברה בישראל.
  • בשנה ב' מתקיים שילוב של תהליך למידה בחונכות אישית, מפגשים קבוצתיים בדגש על הפנמת תכנים ורעיונות תיאורטיים, ויישום: הטמעת הידע בשדה הפעולה והמעשה של העמיתים. 

מנהל התוכנית: דני רוזנר
חבר סגל: ד"ר ירון גירש
חברת צוות: אודיה לוין סוסנה
רכזת התוכנית: נטע גליקמן

ההרשמה לתוכנית מתבצעת באמצעות מנהלי מסגרות החינוך הבלתי פורמלי ובהמלצתם.


לפרטים על התוכנית:
נטע גליקמן: nglikman@mandel.org.il
טלפון: 02-568-8911
פקס: 02-673-5961


 

 

הכירו את העמיתים

ראנה גבועה

תוכנית מנדל למנהיגות נוער: מחזור ו' >>

יאיר טסלר

תוכנית מנדל למנהיגות נוער: מחזור ו' >>