תכנית מנדל למנהיגות נוער

תכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה.

עמיתי התכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל (תנועות נוער, ארגוני נוער, מנהלי יחידות נוער ברשויות מקומיות ועוד). הם בעלי השפעה על תפיסות העולם ודרכי הפעולה של מסגרות אלו ובעלי רצון לשפר את פני החברה בישראל. 

התכנית מבקשת לסייע בגיבוש זהותם החינוכית של המשתתפים, להעמיק את הידע העיוני והמעשי הרלוונטי לעבודתם, להרחיב את היכרותם עם המציאות החברתית והחינוכית ולפתח את יכולותיהם ליישם רעיונות חינוכיים.

התכנית נפרסת על פני שנת לימודים אקדמית אחת. מפגשי הלימוד, המתקיימים בימי חמישי במכון מנדל למנהיגות בירושלים, כוללים הרצאות, סדנאות, ניתוחי מקרים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך, חברה ותרבות. במהלכם נידונים נושאים כגון: רעיונות ומעשים בחינוך, צדק ושינוי חברתי, זהות יהודית וציונית עכשווית ואתגרי החברה בישראל.

מחזור ג' של התכנית נפתח באוקטובר 2017.

סגל התכנית:

  • מנהל התכנית: מיקי נבו
  • רכז אקדמי:  ד"ר ירון גירש
  • רכזת קבוצה: אודיה לוין סוסאנה
 
לפרטים על התכנית:
אודיה לוין  סוסאנה: olevinsousanna@mandel.org.il
טלפון: 02-5688814
פקס: 02-6735961