דברי פתיחה​

ד"ר לילי רוסו

מנהלת האגף להכשרה אקדמית, משרד החינוך

ברכות למשתתפי הריטריט

חברות, ובני האדם המרכיבים אותן, משקפים במידה רבה את התרבות שבה צמחו ואת החינוך שקיבלו. מכאן נובעת האמונה ארוכת השנים, שבעזרת החינוך אפשר לשנות דברים.

אנו חיים בתקופה מאתגרת, במציאות חיים דינמית ומשתנה ולעתים אף מערערת ומטלטלת. אתגרים חוצי יבשות, סכסוכים פנימיים ותהליכי בדלנות והקצנה, לצד תהליכים דיגיטליים מואצים, פיתוח ידע ופריצות דרך חשובות לכלל האנושות.

כל אלה מחדדים את הצורך של האדם כפרט ושל החברה בכלל, להיות חלק מהעולם אך גם לשמור על הזהות האישית והקולקטיבית. מציאות זו תובעת יצירת מכנה משותף רחב ופעולות לחיזוק ערכים הומניסטיים כלל-אנושיים.

הכשרה של מורים ומחנכים איכותיים תגביר את השפעתו של החינוך, והוא שיקבע את אופייה של החברה שבה אנו חיים. פרחי ההוראה - המורות והמורים של העתיד - אמונים על חינוך הדור הבא. כמחנכים הם שותפים להתהוותה, לפיתוחה ולטיפוחה של חברה הנשענת על ערכים של מוסר וצדק, על אחריות אזרחית, על סובלנות ועל קבלת האחר והשונה. רק במאמץ משותף נוכל לעמוד באתגר זה ולהביא לצמיחה של מערכת חינוך ראויה, שתתן מענה הולם לצורכי הדור הבא.

בשלושת ימי הריטריט נעסוק בבחינת תפקיד הכשרת המורים בחיזוק הלכידות והחוסן החברתי של החברה בישראל, משלוש נקודות מבט: אדם, חברה ודעת. נבחן, בשיח משותף, דרכים ליישומן של ההצעות שיגובשו בתהליכי הכשרת המורים בישראל.

כידוע לכולנו, עשייה חינוכית איכותית וערכית איננה מושגת במעשה חד-פעמי. עשיה זו מצריכה חזון, תכנון קפדני, קביעת יעדים ומטרות ונקיטת פעולות מתמשכות להשגתם. העת הזאת היא חלון הזדמנויות היסטורי להובלת שינויי עומק – עת שבה אנו עסוקים ביישום של מתווה חדש בהכשרה לקראת חומש חדש במל"ג ויישום תובנות של הכשרה בימי חירום.

בימי הריטריט נעסוק בחינוך כבונה אדם, חברה וידע שישמשו כמצפן לקידום איכות הכשרת המורים האקדמית בישראל. אנו תולים תקוות רבות בריטריט שבו תשתתפו אתם, מנהיגי הכשרת המורים, לקידום הנושא במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות.

תודה למכון מנדל למנהיגות שמקיים ריטריט זה, לכל השותפים בתכנון ובביצוע ולכל המשתתפים מהמכללות האקדמיות לחינוך, מהאוניברסיטאות, מהמל"ג וממשרד החינוך.

תודה מיוחדת לוועדת ההיגוי: רונית דגן, פרופ' רוני לידור, ד"ר אדר כהן, ד"ר ניר מיכאלי, ד"ר טובה מיכלסקי, ד"ר איתן סימון, פרופ' לאה קוזמינסקי, פרופ' חיים שקד ופרופ' יולי תמיר.

יעל הס

מנהלת מכון מנדל למנהיגות

שלומות

הבחירה לפעול בתחום הכשרת המורים בישראל באופן ממוקד יותר מהאופן שבו פעלה קרן מנדל בעבר, מקורה בהבנה העמוקה שהכשרת דור העתיד של מורי ישראל הוא אתגר אסטרטגי ראשון במעלה הניצב בפני מערכת החינוך ובפני החברה בישראל.

בחרדת קודש, לא פחות, אנו מתייחסים לאחריות המוטלת על כל אחד ואחת מכם, ורוצים להיות שם אתכם ולצדכם.

הרעיון לקיים מפגש של קברניטי הכשרת המורים בישראל נולד מתוך שותפות פעילה עם משרד החינוך והמל"ג המתקיימת זה שנים רבות. שותפות זו באה לידי ביטוי, בין השאר, בהשקתה של תוכנית חדשה יחסית, תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה. בימים אלו הסתיים המחזור הראשון של התוכנית, בתחושת סיפוק. בתום תהליך מעמיק של לימוד והפקת לקחים, אנחנו ממשיכים הלאה למחזור השני.

למה דווקא ריטריט?

רבות וארוכות התלבטנו על האופי שאנחנו מעוניינים לשוות לאירוע שבו אתם משתתפים. זו לא השתלמות, ולא כנס אקדמי. זו לא סדנה וזה אינו קורס. בחרנו ריטריט. אמנם קצת עמום ובלעז, מעט רחוק וממושך מהשגרתי, אבל כזה שמאפשר מפגש מקצועי במרחב מיטבי שבו נוכל, כך אנו מקווים, להתמסר לדיון בכמה מהשאלות הגדולות של תחום הכשרת המורים בעת הזאת.

ייעודה של קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, כפי שחרטה על דגלה, הוא "לתרום לחיזוקן של חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות חייהם של כל האזרחים החיים בהן". מתוך כך, אנו שמחים להיות שותפים במפגש של קברניטי הכשרת המורים בישראל אשר מוקדש לחקירה ולעיון בתפקיד הכשרת המורים בפרט, והחינוך בכלל, בקידום לכידות וחוסן חברתי בישראל.

נתכנס אפוא כדי לדון, לחשוב, להתלבט, להתווכח, ואולי לשוב עם מחשבות חדשות.

שמחה להיות אתכם.