פרטים וביוגרפיות

דוברות ודוברים

ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל

אודות הדוברות והדוברים

מפגש על הדרך

יום חמישי // 10.6.21 // 9:15 - 13:30

תפריט שיחה

מפת התמצאות

פרטים אודות אנשי החינוך במפגש

סדנאות פתיחה

יום חמישי // 10.6.21 // 14:30 - 16:00

במפגשים אלו נפתח צוהר לצירי החקר שלנו

פרטים אודות המרצים

סדנאות ניהול

יום שני // 14.6.21 // 8:30 - 10:15

סדנאות מעשיות עם מומחים בתחום

פרטים אודות המרצים