ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל
אדם, חברה ודעת בעת הזאת
ל' בסיון תשפ"א, 10 ביוני 2021

אדם
ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל
ל' בסיון תשפ"א, 10 ביוני 2021


חברה
ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל
ל' בסיון תשפ"א, 10 ביוני 2021

דעת
ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל
ל' בסיון תשפ"א, 10 ביוני 2021


ריטריט מובילי הכשרת המורים בישראל: אדם, חברה ודעת בעת הזאת 

ל' בסיון תשפ"א, 10 ביוני 2021, ג'-ד' בתמוז תשפ"א, 14-13 ביוני 2021

בריטריט* נתכנס יחד - נשיאים ורקטורים של המכללות לחינוך, ראשי בתי הספר לחינוך וראשי תוכניות ההכשרה באוניברסיטאות, וכן אנשי חינוך ממשרד החינוך ומקרן מנדל, כדי לבחון את תפקיד הכשרת המורים בפרט והחינוך בכלל בקידום הלכידות והחוסן החברתי בישראל. אנו מבינים שלמורי העתיד ולגננות העתיד יהיה תפקיד מפתח בהתמודדות עם תהליכי קיטוב חברתי המתעצמים על רקע דמוקרטיה הנתונה בתהליכי שינוי טקטוניים.
אנו ניגשים לסוגיית-גג סבוכה זו דרך בחינה של שלושה צירי חקירה: אדם, חברה ודעת. צירים אלו זוהו כאתרי התרחשות חיוניים שבהם לחינוך יש השפעה מכרעת.

*ריטריט: מילה נפוצה באוצר המילים המנדלי ופירושה מסגרת קבוצתית שבמהלכה מתנתקים מכל פעילות חיצונית ומתמקדים בהתבוננות ובבחינה של סוגיות מהותיות בתחומים מגוונים.

דברי פתיחה

ברכות למשתתפי הריטריט,
חברות, ובני האדם המרכיבים אותן, משקפים במידה רבה את התרבות שבה צמחו ואת החינוך שקיבלו. מכאן נובעת האמונה ארוכת השנים, שבעזרת החינוך אפשר לשנות דברים.

להמשך...

ד"ר לילי רוסו מנהלת האגף להכשרה אקדמית, משרד החינוך
שלומות, הבחירה לפעול בתחום הכשרת המורים בישראל באופן ממוקד יותר מהאופן שבו פעלה קרן מנדל בעבר, מקורה בהבנה העמוקה שהכשרת דור העתיד של מורי ישראל הוא אתגר אסטרטגי ראשון במעלה הניצב בפני מערכת החינוך ובפני החברה בישראל.

להמשך...

יעל הס מנהלת מכון מנדל למנהיגות

מידע מורחב

סרט פתיחת הכנס

 

גלריה תמונות