חדשות ואירועים

בוגרי מכון מנדל למנהיגות במועצה הלאומית לחינוך ובוועד החינוך

בשבועות האחרונים החל שר החינוך שי פירון להרכיב מועצה לאומית לחינוך – גוף שנועד לגבש ולהתוות מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך, וליצור הפרדה בין המדיניות ארוכת הטווח ובין החלטות פוליטיות. המועצה עתידה לכלול 30-20 חברים – נציגי משרד החינוך, נציגי הורים, נציגי ארגוני המורים, מנהלי בתי ספר ונציגי השלטון המקומי. בין החברים הצפויים לכהן במועצה גם שלושה מבוגרי מכון מנדל למנהיגות – גילה בן הר, מנכ"לית המרכז לטכנולוגיה חינוכית ובוגרת מחזור א' של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, פרופ' יערה בר-און, נשיאת מכללת החינוך אורנים ובוגרת מחזור ו' של בית הספר למנהיגות חינוכית, ויורם הרפז, בוגר מחזור א' של בית הספר למנהיגות חינוכית ומנהלו לשעבר.

המועצה הלאומית לחינוך תחליף את הגוף המייעץ הקיים כיום - "ועד החינוך", שחבריו נבחרים מדי ארבע שנים וסמכויותיו מוגבלות. באחרונה אישרה הממשלה את מינוים הזמני של ארבעה חברים חדשים לוועד החינוך, שניים מהם חברי קהילת מנדל – קארן טל, מנכ"לית המיזם "תובנות בחינוך" ולשעבר מנהלת בית הספר ביאליק-רוגוזין, בוגרת מחזור י"א של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ומרים בן-פרץ, חברת סגל מכון מנדל לשעבר. ארבעת החברים החדשים בוועד החינוך יהיו ככל הנראה חברים גם במועצה הלאומית לחינוך, לכשתקום.