תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל

תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל

מטרת התוכנית להכשיר מפקדים המבקשים ליזום, להוביל ולקדם תהליכים ברוח ערכי צה"ל, ולהיות מפקדים שהם מנהיגים חינוכיים בולטים ובעלי השפעה על יחידותיהם בפרט ועל צה"ל בכלל

רקע

התוכנית נוסדה בשיתוף עם חיל החינוך והנוער בשנת תשס״ו (2005) ואורכה שנה אקדמית אחת. משתתפים בה כעשרים מפקדים בולטים בצה"ל, ממגוון החילות והתפקידים. התוכנית מכשירה מפקדים המבקשים ליזום, להוביל ולקדם תהליכים ברוח ערכי צה"ל ולהיות מפקדים שהם מנהיגים חינוכיים בולטים ובעלי השפעה על יחידותיהם בפרט ועל צה"ל בכלל.

רציונל

ההתמודדות עם תפקידם כמחנכים דורשת ממפקדי צה"ל היכרות מעמיקה עם תחומי ידע שונים ועם שאלות עדכניות בנושאי חינוך, חברה וזהות, ובעיקר מחייבת בירור של עמדות, סוגיות ותהיות אישיות וארגוניות בהקשר הצבאי – בירור אשר מוביל לפיתוח גישה יוזמת בזירה החינוכית בסביבתו הצבאית של המפקד. לשם כך, התוכנית יוצרת מרחב לימודי והתנסותי המאפשר להרחיב ולהעמיק את הזהות הערכית-המנהיגותית של המשתתפים, וכן לבחון דרכים ולשכלל מיומנויות למימוש אחריותם החינוכית של מפקדי צה"ל.
 
מקצת הנושאים הנדונים בתוכנית הלימודים הם: תאוריות מנהיגות, חינוך וחברה, אתגרים חינוכיים בצה״ל ובחברה הישראלית, יסודות פילוסופיים לחשיבה ערכית, חינוך לערכים, גיבוש זהות ודגמי מנהיגות חינוכית. זאת באמצעות למידה מעמיקה לצד חשיפה לרעיונות ולמעשים מפי אנשי רוח, חוקרים, מנהיגים ואנשי חינוך מובילים בתחומם ומעוררי השראה. כמו כן מושם דגש על מיומנויות זיהוי ואיתור של צרכים חינוכיים, ובהמשך על תכנון והוצאה לפועל של "מעשה מנהיגות" חינוכי בהקשר הצבאי של משתתפי התוכנית.

ייעוד התוכנית

להעמיק, להרחיב ולבסס את ידיעותיהם ואת ניסיונם של מפקדים בתחומי המנהיגות והחינוך בהקשרם הצבאי, באמצעות הכרת תאוריות, פרקטיקות ותחומי ידע חדשניים הרלוונטיים לעשייתם המנהיגותית והחינוכית בצבא.

מטרות

בוגרי תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל:

 • יהיו בעלי זהות ערכית אישית וארגונית המבוססת על ידע נרחב ועל חקירה והבנה מעמיקה של ערכי צה"ל.
 • יהוו דוגמה כמפקדים-מחנכים בעלי שאר רוח ובעלי הכרה עמוקה במחויבותם לפעולה חינוכית.
 • יובילו "מעשי מנהיגות" במרחב הצבאי ויפעלו לקידום נושאים חינוכיים-חברתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם, ליכולתם, לידע ולתחומי העניין האישיים שלהם.
 • יתרמו לקידום הידע, לפיתוח הכלים החינוכיים והערכיים, להתאמתם לשדה הצבאי ולמציאת פתרונות חינוכיים לסוגיות המעסיקות את צה"ל בתחומים שונים.
 • ייצרו רשת עמיתים המחויבים למעשה החינוכי – לצורך תמיכה, התייעצות ושיתוף ידע.

תוכני הלימוד

אפשר לתאר את תהליך פיתוח המנהיגות בהיבט החינוכי כתהליך המורכב משני חלקים:

 1. מי אני?
  בירור, העמקה ובחינה מחודשת של הזהות הערכית – האישית והארגונית – של המפקד, וגיבושה לכדי תפיסת ראוי המכוונת את המפקד בעת הובלת פקודיו במשימות השונות.

 2. מה אני עושה פה?
  מעבר לתפיסת הראוי, המנהיג נדרש לבחון ולנתח את המציאות ולפעול באופן אקטיבי כדי לקרבה לאותה תפיסת ראוי באמצעות "מעשה מנהיגות". לשם כך מקנה התוכנית כלים רלוונטיים לעמיתים.
תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל מעניקה לעמיתים הזדמנות להעמיק ולהרחיב את הממד החינוכי של מנהיגותם הצבאית. ההשתתפות בתוכנית שנתית במרחב חוץ-צבאי מפתחת את המנהיגות בכך שהיא:
 • מקנה ידע, כלים ומיומנויות עומק לבחון מחדש את המובן מאליו, תוך ניתוח ההקשר הערכי המורכב שבו הם פועלים– ארגון צבאי בחברה דמוקרטית.
 • מאפשרת תהליכים שתכליתם העמקת הזהות הערכית האישית והארגונית שלהם.
 • מעודדת את המפקדים לבטא זהות זו באמצעות "מעשי מנהיגות".

צירי הלמידה

תוכנית הלימודים מורכבת מכמה צירים השלובים זה בזה:

 1. תאוריות מתחום הפילוסופיה, המנהיגות, החינוך והחברה ומשמעותן בהקשרי העשייה הצבאית. מטרת הציר התאורטי בתוכנית לספק לעמיתים מושגי יסוד וכלים תאורטיים לבחינת הסביבה החברתית-תרבותית שבה הם פועלים והשפעותיה על הזהות הערכית, הארגונית והאישית.
 2. העמקת הזהות הערכית בהקשר הצבאי: העמקה בסוגיות יחסי הגומלין בין הצבא לחברה בישראל ובירור גבולות הגזרה של החינוך הערכי בצה״ל.
 3. מעשה המנהיגות:
  • סיורים והיכרות עם מעשי מנהיגות בצה"ל ובחברה.
  • יזמות פנים-ארגונית – ביסוס תפיסת הראוי; יכולת לאבחן פערים בין המצוי לראוי; רצון להנחיל את תפיסת הראוי ולצמצם את הפער; התנסות ביוזמה, תכנון והובלה.
  • תפיסת מנהיגות אישית – היכרות עם רכיבי מנהיגות שונים ושזירתם לתפיסת מנהיגות אישית.

 4. שאר רוח ואופקים רחבים – הממד החינוכי של המנהיגות מחייב את המנהיג להיות "איש אשר רוח בו" – אדם בעל רוחב אופקים, עושר רוחני והיכרות עם אוצרות הרוח האנושי, המסייעים לו להתבוננות במציאות המורכבת מזוויות שונות.
 5. תהליך אישי וקבוצתי שזור לאורך הצירים השונים ובמהלכו יושם דגש על פיתוח מנהיגות באמצעות תהליך אישי וקבוצתי מונחה, תוך שימוש באמצעים רפלקטיביים שונים.
אופי המפגשים בתוכנית משתנה וכולל הרצאות, סדנאות, סיורים ועבודה מעשית. נוסף על כך ניתן דגש רב על ליווי והנחיה אישיים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל עמית, וכן על מסגרת קבוצתית המעודדת התפתחות אישית ומהווה בסיס ליצירת קהילת מנהיגים חינוכיים.

במהלך התוכנית מתקיימים כשלושים וחמישה מפגשים, אחת לשבוע. מרביתם חד-יומיים וכמה מהם סמינרים דו-יומיים. מרבית המפגשים מתקיימים בירושלים, אולם ישנם סיורים ופעילויות המתקיימים במקומות אחרים ברחבי הארץ.

מנהל התוכנית: ליאור פרי
חבר סגל אורחד"ר עמיחי עמית
מנחהנילי טל

לפרטים נוספים על התוכנית ותהליך המיון:

רכז התוכנית:
איתן קהתי: ekehati@mandel.org.il
טלפון: 02-568-8894