תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית


​​

תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

מטרתן של תוכניות אלו לפתח מנהיגות חברתית בקרב הקהילה החרדית ולפעול לשגשוגה ולרווחתה

התוכניות מיועדות לבני ולבנות הקהילה החרדית ופועלות מתוך התפיסה וההבנה כי הזכות, וגם החובה, לזהות את אתגריה של הקהילה ולהציע להם פתרונות יעילים, מוטלות על בני הקהילה עצמם. הם שייטיבו לאתר את הדרכים שבהן תוכל החברה החרדית להיות כלי נושא ברכה לאתגריה הקהילתיים ולחברה הישראלית בכלל – מתוך העושר האנושי והרוחני שהקהילה נושאת עמה.

מטרת התוכניות להכשיר את רובד המבקשים לעסוק "בצורכי ציבור באמונה" ברמה מקצועית גבוהה, ולהקנות להם כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לפתח מענה לצורכי הקהילה, לפעול לשגשוגה ולרווחתה ולפעול לייצוגה המקצועי בממשל ובמערכות הציבוריות. כל זאת מתוך רוחב אופקים מקצועיים ובשמירה על נאמנות עמוקה לערכים ולנורמות של הציבור שממנו הם באים.

העמיתים הלומדים בתוכניות רוכשים ידע ומידע, כלים תאורטיים ומעשיים, לצד היכרות עם החברה בישראל על שבטיה, מערכותיה ועקרונותיה. בין היתר, ההכשרה כוללת היכרות מעמיקה עם סביבת הפעולה הממשלתית והציבורית ועם מנגנונים ומערכות בחברה; הרחבה בשדות ידע רלוונטיים לפעיל ציבורי: בתחומי החברה, המשילות, האתיקה והמשפט; פיתוח כלי ניהול, יזמות ומדיניות; פיתוח שיתופי פעולה; יכולת רישות ופיתוח משאבים.

העמיתים והעמיתות בתוכניות הם בכירים, יזמים ומובילים בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות, המשפט, הממשל, התרבות והתעסוקה. 

מחזור חדש נפתח מדי שנה, לנשים ולגברים לסירוגין. הלימודים מתקיימים לאורך שתי שנות לימוד אקדמיות, במתכונת של יום לימודים שבועי (ימי חמישי). ימי הלימוד כוללים הרצאות, סדנאות, תרגילים, הנחיה אישית, מפגשים עם אנשי מפתח, ומעת לעת מתקיימים סיורים וסמינרים.


מנהלת התוכניות: 
ד"ר נעמי פרל

ההרשמה למחזור י"ב – תשפ"ה-תשפ"ו (נשים) הסתיימה​


לפרטים על התוכניות: 
Miyun-MHL@mandel.org.il