תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

​​

תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

מטרתן של תוכניות אלו לפתח מנהיגות חברתית בקרב הקהילה החרדית

בחינה אסטרטגית של המגמות בחברה הישראלית הביאה את מכון מנדל למסקנה שכדי להמשיך ולהשפיע על החברה הישראלית בכללותה, מן הראוי ליזום תוכניות ייחודיות לציבור החרדי – ציבור ההולך ותופס מקום מרכזי בתוכה. תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית מבקשות לענות על צורך זה על-ידי פיתוח והכשרה של מנהיגות חברתית לכלל הציבור החרדי. התוכניות פועלות משנת 2011 ומיועדות לאנשי חינוך בכירים, לראשי ארגונים חברתיים וחינוכיים, לפעילים ויזמים בתחומי החינוך, החברה והקהילה, ולמתווכים בין הקהילה החרדית לשאר חלקי החברה הישראלית.

הנחת היסוד של התוכניות היא שמשימת ההתמודדות עם אתגרי הקהילה החרדית מוטלת על הקהילה עצמה. דהיינו, המנהיגות החברתית החרדית צריכה לצמוח מתוך הקהילה ולשקף את ערכיה והווייתה. התוכניות מבקשות אפוא לפתח את המנהיגות האזרחית בקרב הציבור החרדי ולהעצים את בעלי החזון והמעש שבאים מתוכו ונאמנים לו: אנשים שהם בשר מבשרה של הקהילה, בעלי רקע תורני עשיר ויכולות אינטלקטואליות גבוהות. עליהם מוטלת המשימה להגדיר את החזון ואת האתגרים ולנסח את פתרונותיהם מתוך למידה מעמיקה ובירור חזונם ביחס לתפיסת הטוב, החברה הראויה ואופן פעולתה.

כמו כל פעילויותיו של מכון מנדל, גם התוכניות לקהילה החרדית נשענות על תפיסת הכשרה הדורשת בירור יסודי של החזון החינוכי-חברתי, ניסוחו באופן מעמיק, עשיר ומדויק ותרגומו לפעולה. הדבר נעשה באמצעות חיבור בין עושר הידע התורני ועולם הספרים היהודי לנקודות מבט נוספות: תיאוריות של מדיניות ומנהיגות, סוציולוגיה, פילוסופיה פוליטית ומחשבת החינוך. שדה הפעולה וזירת המנהיגות של השותפים בקבוצה משמשים גם הם כמשאב ללמידה וכמקור לדיון ולעיון.


לפרטים על התוכנית:

מרים חבר: Miyun-MHL@mandel.org.il
טלפון: 02-568-8895
פקס: 02-673-7726