תוכנית מנדל למנהיגות נוער

התוכנית נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ובמעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה.

עמיתי התוכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל (תנועות נוער, ארגוני נוער, מנהלי יחידות נוער ברשויות מקומיות ועוד). הם בעלי השפעה על תפיסות העולם ודרכי הפעולה של מסגרות אלו ובעלי רצון לשפר את פני החברה בישראל. 

התוכנית מבקשת לסייע בגיבוש זהותם החינוכית של המשתתפים, להעמיק את הידע העיוני והמעשי הרלוונטי לעבודתם, להרחיב את היכרותם עם המציאות החברתית והחינוכית ולפתח את יכולותיהם ליישם רעיונות חינוכיים.

התוכנית נפרסת על פני שנת לימודים אקדמית אחת. מפגשי הלימוד, המתקיימים בימי חמישי במכון מנדל למנהיגות בירושלים, כוללים הרצאות, סדנאות, ניתוחי מקרים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך, חברה ותרבות. במהלכם נידונים נושאים כגון: רעיונות ומעשים בחינוך, צדק ושינוי חברתי, זהות יהודית וציונית עכשווית ואתגרי החברה בישראל.

מנהל התוכנית: מיקי נבו
רכז אקדמי: ד"ר ירון גירש
חברת צוות: אודיה לוין סוסנה
רכזת התוכנית: נטע גליקמן

ההרשמה למחזור ה' הסתיימה.


לפרטים על התוכנית:
נטע גליקמן: nglikman@mandel.org.il
טלפון: 02-568-8911
פקס: 02-673-5961


 

 

הכירו את העמיתים

נעה זמיר

תוכנית​ מ​נדל למנהיגות נוער: מחזור ד' >>

אורי לואיס

תוכנית​ מ​נדל למנהיגות נוער: מחזור ד' >>