תכנית מנדל למנהיגות נוער

מטרתה של תכנית זו, שאורכה שנה, לסייע למנהיגות הבכירה של תנועות הנוער בישראל ליצור פלטפורמה משותפת לעיון בהיבטיו השונים של החינוך ובאתגרים הניצבים בפני התנועות כיום, על רקע המציאות החברתית והתרבותית בארץ.

תנועות הנוער הישראליות נוטלות חלק משמעותי בטיפוח המחויבות לחברה מיטבית בקרב הדור הצעיר. על מנת לסייע להן במילוי משימה זו, מציע מכון מנדל את התכנית למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער כפלטפורמה משותפת לעיון בהיבטיו השונים של החינוך ובאתגרים הניצבים בפני התנועות כיום, על רקע המציאות החברתית והתרבותית בארץ.

משתתפי התכנית הינם מנהיגים מקרב הסגל הבכיר של תנועות הנוער, שלהם השפעה על תפיסת העולם ודרכי הפעולה החינוכית של התנועות. התכנית פועלת לגיבוש זהותם החינוכית של המשתתפים, להעמקת הידע העיוני והמעשי הרלוונטי לעבודתם, להרחבת היכרותם עם המציאות החינוכית בארץ ובעולם ולפיתוח יכולתם לתרגם תפישות חינוכיות לכדי מעשה.

התכנית מתקיימת במכון מנדל למנהיגות בירושלים, ונפרשת על-פני שנת לימודים אקדמית. היא כוללת הרצאות, סדנאות, ניתוחי מקרים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך חברה ותרבות, ובמהלכה נידונים מגוון נושאים כגון: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים של החינוך, צדק ושינוי חברתי, זהות יהודית וציונית עכשווית ואתגרי החברה הישראלית.


 

לפרטים על התכנית:
ירון גירש: yarongir@mli.org.il
טלפון: 02-5688907
פקס: 02-6735961