חדשות ואירועים

נפתחה ההרשמה לתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית – תשפ"א-תשפ"ב (נשים)

התוכנית מיועדת לנשים העומדות בראש ארגונים חברתיים וחינוכיים ולפעילות ויזמיות בתחומי החינוך, החברה והקהילה