חדשות ואירועים

מפגש עם הרב לורד יונתן זקס במכון מנדל למנהיגות

בתחילת נובמבר התארח במכון מנדל למנהיגות הרב לורד פרופ׳ יונתן זקס, הרב הראשי לשעבר של בריטניה ואחד ההוגים הבולטים בנושאי פלורליזם ודת במדינות רב-תרבותיות. במסגרת פעילותו, הרב זקס מרבה להיפגש עם מנהיגים פוליטיים ועם אנשי דת ברחבי העולם, במטרה ליצור שיח בין-דתי. הוא רואה את תפקידו כפילוסוף המעורב בחיי המעשה, ומבקש להביא לידיעת מנהיגי העולם את הגישה היהודית לשאלות פילוסופיות ולסוגיות של מוסר.

בתחילת המפגש הציג מנהל מכון מנדל למנהיגות, ד"ר אלי גוטליב, את הרב זקס ואת פועלו, וסיפר בנימה אישית שבתור סטודנט יהודי לפילוסופיה באנגליה בתחילת שנות התשעים היו כתביו של הרב זקס מקור השראה עבורו ועבור סטודנטים יהודים רבים נוספים. ד"ר גוטליב אמר גם שבפעילותו בנושא מנהיגות מונחית חזון, משלב הרב זקס הגות ופרקטיקה, שילוב שהוא ליבת פעילותו של מכון מנדל למנהיגות.

בהרצאה שנשא הציג הרב זקס את תפיסתו, המבוססת על עקרון "הכבוד לשוני", עיקרון הנדון בהרחבה בספרו Dignity of Difference (לכבוד השוני, 2002). על פי תפיסה זו, היהדות היא הדת המונותיאיסטית היחידה שאינה טוענת למונופול על הדת, ושנגזר ממנה יחס של דיאלוג עם זרמים אחרי​ם.

הרב זקס התייחס בדבריו לסוגיית ההמשכיות ביהדות בבריטניה ובארצות הברית, ולשאלה כיצד לאפשר לקיים המשכיות יהודית לנוכח התופעה הנרחבת של התבוללות. השאלה המעסיקה אותו היא השאלה "מדוע" – מדוע להיות יהודי במאה ה-21 כאשר יש אפשרויות אחרות כה רבות?

לטענתו, אף שהתשובה לכך פשוטה לכאורה, ומעוגנת בתורה ובמסורת היהודית – "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו" – השימוש במושג "העם הנבחר" אינו תואם את התפיסה הליברלית בימינו, והוא עלול אף להדיף ריח גזעני. אם כן, שואל הרב זקס, כיצד אפשר לשלב את רעיון העם הנבחר בדמוקרטיה הליברלית של העידן שלנו?

כדי להשיב על השאלה בוחר הרב זקס להאיר את ההתנגדות העמוקה הטבועה ביהדות לאימפריות הכופות את דתן ואת אמונותיהן על עמים אחרים. לדבריו, לא בכדי שלח ה' את אברהם אל כברת ארץ שממנה, בשל מאפייניה הגאוגרפיים, לא צמחה מעולם שום אימפריה. תפקידו ההיסטורי של העם היהודי, לתפיסתו של הרב זקס, הוא להעלות על נס את השוני, את הייחודיות המאפיינת כל אחד מהעמים בעולם. התשובה על השאלה מדוע להיות יהודי היא שליהודים יש שליחות: להגן על זכותו של כל עם להיות שונה. זו גם הנוסחה היחידה המאפשרת לדתות הגדולות להתקיים בשלום זו לצד זו.

בסיום ההרצאה נשאל הרב זקס על תפיסתו בנוגע לסוגיית "העם הנבחר" – מה בין התפיסה הסובלנית שהציג, שעל-פיה תפקידו העם היהודי הוא, כאמור, להעלות על נס את השוני בין העמים ואת ייחודיותו של כל עם, ובין התפיסה המקובלת ביהדות, שעל-פיה העם היהודי מרומם מיתר העמים?

הרב זקס סיפר שסוגיה זו העסיקה אותו שנים רבות, ולתפיסתו, העם היהודי הוא הדוגמה החיה של "הכבוד לשוני", העם שעליו הוטלה המשימה להדגים את דברו של הקב"ה בכך שהחזיק מעמד בתור עם חרף התלאות ושנות הגלות שעברו עליו. לדברי הרב זקס, בכך ייחודיותו גם בהשוואה לנצרות ולאסלאם – בדתות אלו יש אל אחד, אמת אחת ודרך אחת, ואילו תפיסת היהדות היא אל אחד, אך שפות רבות, ודרכים רבות לנוכחותו של האל.


הרב לורד יונתן זקס במכון מנדל למנהיגות 11-11-2013​​

הרב לורד יונתן זקס במכון מנדל למנהיגות - שאלות ותשובות - 11.11.2013