חדשות ואירועים

נפתח מחזור א' בתכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער

לאחר שפעלה במהלך השנה שעברה במתכונת ניסיונית, נפתח בסוף חודש אוקטובר המחזור הראשון של תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער

תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער נפתחה בסוף חודש אוקטובר, לאחר שפעלה במהלך השנה שעברה במתכונת ניסיונית. התכנית משמשת פלטפורמה למפגש משותף בין עמיתים – בעלי תפקידים בכירים ממגוון תנועות הנוער בישראל – המגיעים מרקע אידאולוגי שונה וממגזרים שונים בחברה. מטרתה לסייע למנהיגים אלו לעצב את זהותם החינוכית, להעמיק את הידע העיוני והפרקטי הרלוונטי לעבודתם, להרחיב את היכרותם עם המציאות החברתית והחינוכית בארץ ובעולם, ולפתח את היכולת לתרגום תפיסות חינוכיות לכדי מעשה.

"מועצת תנועות הנוער חשה גאווה גדולה מאוד על שמכון מנדל בחר לחבור אלינו בכל הנוגע לחינוך הבלתי פורמלי", אמר מזכ"ל מועצת תנועות הנוער בישראל, מר נפתלי דרעי. "התכנית עשירה מאוד, וזו הזדמנות שלא ניתנת לכל אחד במערכת החינוך", אמר.

מר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל-ישראל, בירך את המשתתפים וציין את חשיבותם ותרומתם של החינוך הבלתי פורמלי ותנועות הנוער לחינוך לערכים, ואת חשיבות התכנית כמענה אפשרי של מכון מנדל למנהיגות לאתגר של "חיים ראויים" יחד של כלל ה"שבטים" והתושבים במדינת ישראל, מתוך מציאת המכנה המשותף.

ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל-ישראל, בירך את המשתתפים וציין שלמכון חשוב לבחור אנשים בעלי השקפות שונות, כדי להעצים את הרב-הגוניות של דעות והשקפות עולם. "אנחנו עוסקים בעבודה עם אנשים על הזהות האישית והקבוצתית שלהם ועל הזהות המקצועית שלהם... על בסיס החזון הייחודי לכל תנועת נוער, ועל בסיס החזון המשותף, אפשר לעשות דברים גדולים".

"השאלה החשובה באמת היא האם אנו מסוגלים ליצור חברה בעלת מכנה משותף שאינו בגובה הדשא. לא בזכות 'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו' ולא בזכות אויבים משותפים אחרים, לא בזכות זה שכולנו חיים בארץ ישראל או שכולנו יהודים. אבוי לנו אם זהו המכנה המשותף שלנו. כיום, כאשר הזהות נמדדת על השואה או הטרור – זהו מצב גרוע ואסוני. צריך לבסס מכנה משותף עמוק, חוצה דעות פוליטיות", אמר הרב ד"ר בני לאו בהרצאת הפתיחה של התכנית. "עלינו להיות חברה שמתקנת את עצמה תדיר, תוך שיח מתמיד על הדרך ועל המטרות ויצירת מכנה משותף גבוה ועמוק דווקא, ולא הנמוך ביותר", אמר.

המחזור הראשון של התכנית יימשך שנה אקדמית ויכלול 25 מפגשים – הרצאות, מפגשים עם אנשי חינוך ותרבות, סדנאות, עבודה קבוצתית ואישית, סיורים וניתוח מקרים. את התכנית מנהל מיקי נבו ובצוות שלה חברים פרופ' מרדכי ניסן, היועץ האקדמי, ירון גירש, הרכז האקדמי, ואודיה לוין סוסנה. בתכנית משתתפים 20 עמיתים מעשר תנועות נוער.