חדשות ואירועים

בימת מנדל: חלוציות מתחדשת – קהילות משימה בישראל

בבימה התארחו יו"ר מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל ונציגי ארגונים החברים במועצה, שסיפרו על הקהילות, על המשימות שנטלו על עצמן, על המאפיינים האידאולוגיים שלהן ועל השפעתן בחברה הישראלית