חדשות ואירועים

פתיחת השנה בתכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

שנת הלימודים בתכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית במכון מנדל למנהיגות נפתחה החודש עם שתי תכניות: תכנית "נשות חיל" לפיתוח מנהיגות-נשים בקהילה החרדית, ותכנית "אנשי חיל" לפיתוח מנהיגים גברים בקהילה החרדית​

שנת הלימודים בתכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית במכון מנדל למנהיגות נפתחה החודש עם שתי תכניות: תכנית "נשות חיל" לפיתוח מנהיגות-נשים בקהילה החרדית, ותכנית "אנשי חיל" – תכנית שהחלה את שנתה השנייה ומיועדת לפיתוח מנהיגים גברים בקהילה החרדית.

בתכנית נשות חיל משתתפות שמונה-עשרה נשים מובילות מקהילות חרדיות ברחבי הארץ, מחיפה ועד אופקים, בעלות תפקידים ורקע של עשייה מרשימה בחינוך ובחברה: מפקחות, מנהלות בתי ספר, נשות אקדמיה ויזמיות המובילות תכניות חינוכיות וקהילתיות. בתכנית אנשי חיל עשרה עמיתים בעלי חזון ומוכווני-עשייה, העוסקים בחינוך, בתקשורת ובהובלת ארגונים חברתיים. השנה יעסקו העמיתים בפיתוח הפרויקט האישי שלהם ובתרגום החזון למציאות המורכבת.

הנחות היסוד של התכניות הן שמשימת ההתמודדות עם אתגרי הקהילה החרדית היא משימתה של הקהילה עצמה, ושהמנהיגות הציבורית בקהילה החרדית צריכה לצמוח מתוך החברה, על ערכיה והווייתה. התכניות נשענות על העקרונות המשותפים לכל תכניות מכון מנדל למנהיגות: בירור מעמיק של החזון החינוכי-חברתי; ניסוחו באופן עשיר ומדויק ותרגומו לפעולה מעשית בשדה. תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה הן חלק מהחזון הכולל של מכון מנדל – טיפוח והעצמה של מנהיגות מושכלת, דיאלוגית וערכית, המחויבת לעתיד החברה בישראל כחברה רב-תרבותית משגשגת, המושתת על ערבות הדדית, סובלנות והכרה בערך הייחודי ובעושרו של הריבוי התרבותי בישראל.

במפגש החגיגי של פתיחת תכנית נשות חיל, שנערך ב-23 באוקטובר, בירך מר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל-ישראל, את המשתתפות וסקר לפניהן את תחומי הפעילות של קרן מנדל. ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל-ישראל, הרצה על חינוך ומנהיגות, וסיפר על פעילותו של המכון. גב' נעמי פרל, מנהלת תכניות המנהיגות לקהילה החרדית, הציגה את תכנית ההכשרה השנתית והתמקדה בתכנים ובתפיסת ההכשרה. הרצאתו של פרופ' דוד דרי עסקה במעשה המנהיגות, תוך ניתוח התיאוריות המובילות ודפוסי הפעולה של מנהיגים ומובילי דרך בתרבות ובספרות.

תכנית אנשי חיל נפתחה בהרצאתו של מר אליעזר שוורצר, שהתמקד במעבר מחזון לפעולה ומתכנון ליישום. כמו כן הוצגו עשייתם וחזונם של מנחי הסדנה, ד"ר יובל עברי, ד"ר איתן שיקלי, מר אברהם אינפלד והרב צבי שרייבר.