חדשות ואירועים

האתגר: לפתח תכנית התערבות שתשרוד לאורך זמן

הרצאתו של פרופ' רון אבי אסטור, חבר הסגל האורח של מכון מנדל למנהיגות, עסקה באתגרים הניצבים בפני המאבק באלימות במוסדות חינוך​

פרופ' רון אבי אסטור, חבר הסגל האורח של מכון מנדל למנהיגות, הרצה במכון בסוף חודש מרס על אתגרים ביישום תכניות התערבות במוסדות חינוך. אסטור, פרופסור לפיתוח חברתי עירוני באוניברסיטת דרום קליפורניה (USC), חוקר בעשורים האחרונים אלימות בבתי ספר, גם זו המתרחשת בבתי ספר בישראל. מחקריו מתמקדים בהשפעה של אקלים בית-ספרי והקשרים חברתיים ותרבותיים על אלימות במוסדות חינוך.

אסטור הציג בהרצאתו שני אתגרים מרכזיים העומדים בפני מי שמנסה לפתח ולהטמיע במוסדות חינוך תכניות התערבות בכלל, ותכניות לצמצום אלימות בפרט. האתגר הראשון הוא ליצור תכנית בת-קיימא – תכנית שיישומה יימשך לאורך זמן גם ללא התערבות ארוכת טווח מבחוץ. האתגר השני הוא למצוא או ליצור מודל סילוּמי (scalable) – מודל שאפשר לשחזר את הצלחתו בקנה מידה רחב יותר לאחר שנוסה בהצלחה במוסדות מעטים או קטנים יחסית. באמצעות נתונים מתכניות שפיתח וליווה בבתי ספר בארצות הברית הצביע אסטור על הגורמים המכריעים בהתמודדות עם אתגרים אלו: הטמעת התכנית בפעילות השוטפת של המוסד, כישוריהם של מנהלי המוסדות החינוכיים ומידת הירתמותם לתכנית.

ראו מאמרים בנדון בקישורית זו:

http://buildingcapacityarchive.usc.edu/individual-presentations/israel-hebrew-materials.html