חדשות ואירועים

תכנית מנדל למנהיגי תנועות הנוער

​מפגש הפתיחה של ​תכנית מנדל למנהיגי תנועות הנוער נערך ב-15 במאי במכון מנדל למנהיגות. התכנית היא פרי שיתוף פעולה של מכון מנדל למנהיגות עם מִנהל חברה ונוער במשרד החינוך ומועצת תנועות הנוער. התכנית מיועדת למנהיגי תנועות הנוער בישראל, ובמהלכה יעסקו המשתתפים בסוגיות ​חברתיות-חינוכיות מרכזיות בחברה הישראלית.

"לאחר שנים של מחקר בנושא ההתפתחות והתפקוד המוסרי אין לי תשובה טובה לשאלה זו [כיצד אפשר לחנך לערכים]", אמר בפתח המפגש פרופ' מרדכי ניסן, ראש הסגל האקדמי של קרן מנדל-ישראל ומנהל התכנית, "אך אני יכול להצביע על מסגרת חברתית שהייתה ויש לה השפעה משמעותית, מתמשכת ועמוקה, על ערכים של בני אדם... מסגרת זו היא תנועות הנוער בישראל".

לתכנית כמה מטרות: לבנות שפה משותפת לדיון בשאלות העקרוניות העומדות בפני תנועות הנוער כיום; להרחיב את החשיבה המשותפת לתנועות הנוער ואת שיתוף הפעולה ביניהן; ולקיים דיון במקומן של תנועות הנוער בחברה הישראלית. בתור תכנית חלוץ, מטרה מרכזית נוספת היא היכרות הדדית בין מכון מנדל לתנועות הנוער, כהכנה לתכנית לרכזי ההדרכה בתנועות.

"אם יש מה שמאפיין את תנועות הנוער, הרי זה להוביל, לחדש, לעמוד בראש החץ. מנהגם של מנהיגים אמיתיים שהם לא רק מדברים, הם עושים", אמר ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל-ישראל. "יש העוסקים בחינוך, יש העוסקים במנהיגות, אך השילוב של חינוך ומנהיגות נדיר הרבה יותר. משמעות השילוב הזה הוא עיסוק מתמיד ביחסים בין חזון ומעשה".

מפגש הפתיחה עסק בדמותו של האדם הטוב והחברה הטובה. את הרצאת הפתיחה נשא פרופ' משה הלברטל, חבר סגל המכון, אשר התמקד בערך הצניעות על-פי משנותיהם של אריסטו והרמב"ם. בהמשך דיבר ד"ר אסף ענברי, סופר וחבר הוועדה המייעצת של מכון מנדל, על מקורותיה המרכזיים של התרבות בישראל – יהדות, עבריות וישראליות. ענברי עמד על הנחיצות שבשילוב מקורות אלו לכדי יצירה תרבותית בעלת משמעות אמנותית, חברתית ומוסרית.

התכנית תכלול, נוסף על מפגש הפתיחה, 9 מפגשים שיתקיימו מדי שבוע, מאוקטובר ועד דצמבר 2014. מפגשים אלו יוקדשו לבחינה – מזווית פילוסופית, סוציולוגית ופסיכולוגית – של מטרות החינוך ודרכי החינוך בתנועות הנוער וסוגיות בחברה ובחינוך בישראל ובעולמם של צעירים במאה ה-21. לצד פרופ' ניסן, את התכנית מוביל ירון גירש, דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית העוסק במחקרו בעולמם הערכי של בני נוער בישראל.