חדשות ואירועים

תוכנית מנדל למנהיגות נוער: כנס "חוזרים לשטח"

בשיתוף עם מועצת ארגוני הילדים והנוער ואיגוד מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, התקיים יום חשיבה משותף שמטרתו הפקת לקחים מפעילות ארגוני החינוך הבלתי פורמלי בתקופת משבר הקורונה, ויצירת הזדמנויות חדשות

תוכנית מנדל למנהיגות נוער הייתה עדה לאתגרים המורכבים שבפניהם עמדו ארגוני החינוך הבלתי פורמלי בזמן משבר הקורונה, ולנזק שגרם המשבר לילדים ולבני נוער בשל הריחוק החברתי שנכפה עליהם. עם זאת, המשבר יצר גם הזדמנות: ההיענות לצרכים של בני הנוער ורצונם בקירוב מחודש עשויים לשמש מנוף שיחבר אותם לפעילויות החינוך הבלתי פורמלי ויגדיל את מספר המשתתפים בהן.

ד"ר ירון גירש, סגל, תוכנית מנדל למנהיגות נוער

מכון מנדל למנהיגות החליט אפוא ליזום מהלך משותף לשם יצירת חיבור בין נציגים של הרשויות המקומיות ביחידות הנוער ובין ארגוני נוער הפועלים בתחום החינוך הבלתי פורמלי, כדי לאפשר להם ללמוד יחד על הנעשה בתחום בארץ ובעולם ולהפיק תובנות משותפות שיחזקו את כוחו והשפעתו של מערך החינוך הבלתי פורמלי במדינת ישראל.

מסגרת היוזמה התקיים בחודש יוני 2021 במכון מנדל למנהיגות יום חשיבה שבו השתתפו נציגי מחלקות הנוער ברשויות שנבחרו מראש, לצד מנהלים ומנהלות בארגוני ילדים ונוער ארציים. התהליך התמקד בחקירה של מקרי בוחן משלוש רשויות: דלית אל-כרמל, אשדוד ובת ים. המפגש כלל למידה משותפת, הבנת האתגרים ופיתוח כיווני פעולה אפשריים להתמודדות מיטבית עם האתגרים שלפתחן.

כנס "חוזרים לשטח"

המהלך הוא חלק מהתפיסה הרואה בחינוך הבלתי פורמלי אקוסיסטם שיש לחבר את חלקיו לכדי תמונה מלאה – תפיסה שתוכנית מנדל למנהיגות נוער מקדמת כחלק ממטרותיה: בניית קהילה של מנהיגות ומנהיגים מגוונים הצומחים משדה החינוך הבלתי פורמלי ופועלים יחד ולחוד לחיזוק החינוך הערכי, הסולידריות החברתית ושוויון ההזדמנויות; הגדלת השפעתו של החינוך הבלתי פורמלי; ומתן אפשרות לכל ילד בישראל להשתתף בפעילות חינוך איכותית המותאמת עבורו.

השותפים למהלך הם גופי שטח כלל-ארציים הפועלים בתחום החינוך הבלתי פורמלי: מועצת ארגוני הילדים והנוער - ארגון גג המאגד 20 ארגוני ילדים ונוער האמונים על יותר מ-150 אלף חניכים וחניכות ויותר מ-1,000 מתנדבי שנות שירות, ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער בישראל – איגוד מקצועי הכולל 256 ראשי מחלקות נוער ברשויות המקומיות ועשרות אלפי עובדי נוער האמונים על נושא החינוך הבלתי פורמלי.


כנס "חוזרים לשטח"

החינוך הבלתי פורמלי – פעילות חינוכית מאורגנת המתרחשת מחוץ למערכת החינוך הפורמלית – מבוסס על מגוון גישות, החל בחינוך חווייתי-ערכי וכלה בפיתוח מיומנויות רגשיות-חברתיות. פעילות זו משרתת תהליכים של חִבְרוּת ופיתוח אישי באמצעות גילוי, רכישת ידע ויכולות אישיות, ומותאמת לקבוצות שונות בעלות צרכים ייחודיים. מחקרים מראים שהשתתפות במסגרות חינוך בלתי פורמלית מחזקת את החוסן החברתי, מחברת בין ילדים ובני נוער ומסייעת להם להתמודד עם משברים.

בשנים האחרונות מתחזק מעמדן של הרשויות המקומיות כמוסד השלטוני הקרוב ביותר לאזרחים. הרשויות המקומיות מסייעות במימוש זכויות חברתיות וכלכליות של אזרחים ומספקות להם מערך שירותים הכרחי. חקיקת חוק הנוער בשנת 2011 חיזקה את מעמדן של הרשויות גם בכל הקשור לחינוך הבלתי פורמלי, ואת תפקידן בביסוס התשתיות והשירותים הניתנים לילדים ולבני נוער. עקב כך נוצר הצורך ליצור ממשקים של תיאום ושיתופי פעולה בתחום זה בין הרשויות המקומיות ובין הארגונים העוסקים בחינוך הבלתי פורמלי.

דני רוזנר, מנהל תוכנית מנדל למנהיגות נוער

מניתוח הממצאים של שלוש הרשויות שהשתתפו ביום החשיבה עולות כמה המלצות: הגדלת מספר המשתתפים בפעילות באמצעות מארג שותפויות בין הרשויות המקומיות לארגוני הילדים והנוער; העמקת הבנייה של זהות מקומית-רשותית; העמקת ההבנה של צורכי בני הנוער והפיכתם לשותפים בגיבוש השירותים והתכנים; התאמת התוכניות לגילאים ולסוגי האוכלוסייה השונים; הגברת השימוש במדיה הדיגיטלית בקשר עם החניכים ובמיסוד שיתופי פעולה התוך-מגזריים והבין-מגזריים; גיבוש מטרות משותפות לתחום וזיהוי בעלי עניין נוספים (כגון הורים, בתי עסק) בעלי מחויבות לתחום.

אנו בטוחים שמדובר בסנונית ראשונה, ומקווים שיום הלמידה ותוצרי התהליך ישרתו את הרשויות המקומיות, את תנועות הנוער וארגוני הנוער ואת כלל הגופים המשפיעים על החברה באמצעות חינוך.