חדשות ואירועים

התחלה והמשך בתוכנית מנדל למנהיגות נוער

לאחר שלוש שנות פעילות בתוכנית מנדל למנהיגת נוער, ולנוכח ייעודה של התוכנית, מטרותיה והמשוב שהתקבל מן הבוגרים, תיבחן השנה הארכת משך התוכנית בשנה נוספת, זאת נוסף על פתיחת המחזור החדש – מחזור ד'

​במקביל לפתיחת מחזור ד' נפתח השנה פיילוט הכולל 20 בוגרי מחזור ג' שהתחייבו (הם והארגונים שהם מייצגים) לשנת פעילות נוספת בדגש על הטמעת הרעיונות שלמדו בתוכנית לתוך עשייתם במסגרות שבהן הם פועלים. זאת מתוך ההבנה שהטמעה של הידע והרעיונות הנלמדים בתכנית בפעילותם של העמיתים ובארגונים שמהם הם מגיעים, דורשת משך זמן ארוך יותר.

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה. עמיתי התוכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל (תנועות נוער, ארגוני נוער, מנהלי יחידות נוער ברשויות מקומיות ועוד). הם בעלי השפעה על תפיסות העולם ודרכי הפעולה של מסגרות אלו ובעלי רצון לשפר את פני החברה בישראל.

התחלה והמשך בתוכנית מנדל למנהיגות נוער