חדשות ואירועים

לשוח בשדה: מנהיגות חרדית משוחחת על אתגריה

במוקד ערב העיון עמדו סוגיות כבדות משקל - יחסה של הקהילה החרדית לחוק האזרחי, סוגיות של בריאות הנפש ונוער בסיכון, וכן שימור המסורת לצד השתלבות בעולם העבודה והמעשה