חדשות ואירועים

סיום מחזור ג' של תוכנית מנדל למנהיגות נוער

24 עמיתי התוכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל

​"מחשבות, זהויות ותפיסות שונות לומדות, מתפתחות וצועדות יחד בלבם ובתודעתם של אנשי חינוך וחברה מהמעלה הראשונה – מנהיגי אמת ממגוון מסגרות החינוך הבלתי פורמלי, מתוך הבנה, תקווה ואמונה שאפשר לעשות, לשפר ולהגשים חלומות. תם (ולא נשלם) מחזור ג' בתוכנית מנדל למנהיגות נוער, ופנינו למחזור ד'. זכות גדולה לנו במכון מנדל להיות שותפים למסע הזה", כתב מיקי נבו, מנהל התוכנית. 

24 עמיתי התוכנית נמנים עם הסגל הבכיר של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי בישראל. במחזור זה השתתפו נציגים מכלל המרחב הזה – תנועות נוער, ארגוני נוער, וכן מנהלים ורכזים של מחלקות נוער ברשויות המקומיות.

התוכנית נמשכת שנת לימודים אקדמית אחת ומשמשת  מסגרת לדיון באתגרים הניצבים בפני החברה בישראל, וביכולת של המרחב הבלתי פורמלי לפעול למענה לאתגרים אלו. כמו כן מבקשת התוכנית לסייע בגיבוש זהותם החינוכית של המשתתפים, להעמיק את הידע העיוני והמעשי הרלוונטי לעבודתם, להרחיב את היכרותם עם המציאות החברתית והחינוכית ולפתח את יכולותיהם ליישם רעיונות חינוכיים.

מחזור ג' של תוכנית מנדל למנהיגות נוער