סגל

ד"ר ניצה רסקין

ד"ר ניצה רסקין

חברת סגל

ד"ר ניצה רסקין היא פסיכולוגית ארגונית, יועצת ומנחת קבוצות. המחקר שלה לתואר דוקטור (באוניברסיטת בן-גוריון בנגב) התמקד בזהות ארגונית במבט נרטיבי. היא חקרה הבניות זהות של ארגון חינוך ותיק בישראל והראתה כיצד הנרטיבים הגדולים של הארגון מסייעים לאנשי הארגון לשכך דיסוננס מרכזי בין האידאולוגיה החברתית-חינוכית שבה הארגון דוגל לבין העקרונות הכלכליים המונחים בבסיס פעולתו. נושאי המחקר והעבודה העיקריים שלה הם זהות ארגונית, תהליכי הבניית זהות והממשק בין זהות אישית לזהות מקצועית וארגונית. ניצה עוסקת בממשק בין העצמי, הקולקטיב ומנהיגות במטרה לפענח את הקשר ביניהם בתהליך התפתחות הזהות. הממשק נבחן בזיקה לשייכות הקונקרטית והמדומיינת של הפרט לקולקטיבים שעמם הוא נמצא בדיאלוג ולתפיסת המנהיגות שלו. ניצה מלמדת קורסים לתואר שני בחשיבה ארגונית ובמנהיגות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.