--%>

תוכניות המכון

התוכניות שלנו מבוססות על האמונה שמנהיגים חינוכיים חייבים להיות מונחים על-ידי חזון עמוק ומעשי המתבסס על הפרקטיקות והתיאוריות הטובות והחדשניות ביותר. ביחד ולחוד, העמיתים בתוכניות המכון מפתחים את חזונם בסביבה מאתגרת המאפשרת להם ללמוד את תחום החינוך ממקור ראשון ולעומק, וכן להיפגש עם מומחים מובילים בתחומים רלוונטיים.


תוכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

מטרתן של תוכניות אלו לפתח מנהיגות חינוכית וחברתית בקרב הקהילה החרדית.

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה.

תוכנית​ מ​נדל למנהיגות בתרבות יהודית

מטרתה של התוכנית לתרום לשגשוגה של התרבות היהודית בישראל לגווניה על-ידי השקעה במנהיגים וביזמים בתחומי החינוך, התרבות והקהילה.

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה

מטרת התוכנית ליצור קבוצת מנהיגות אקדמית אשר תוביל תהליכי חשיבה, פיתוח ויישום של מדיניות עדכנית בשדה הכשרת המורים. התוכנית היא מיזם משותף של מכון מנדל למנהיגות ומינהל עובדי הוראה במשרד החינוך.

תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל

מטרת התוכנית היא לסייע לקציני צה״ל לפתח את זהותם כאנשי חינוך לובשי מדים ולהרחיב את הידע, התפיסות והפרקטיקות שלהם בתחומי חינוך