תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל

תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל נוסדה בשיתוף עם חיל החינוך והנוער בשנת תשס״ו (2005). מטרתה היא לסייע לקציני צה״ל לפתח את זהותם כאנשי חינוך לובשי מדים ולהרחיב את הידע, התפיסות והפרקטיקות שלהם בתחומי חינוך.

תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

מטרתן של תכניות אלו לפתח מנהיגות חינוכית וחברתית בקרב הקהילה החרדית.

תכנית מנדל למנהיגות נוער

מטרתה של תכנית זו, שאורכה שנה, לסייע למנהיגות הבכירה של תנועות הנוער בישראל ליצור פלטפורמה משותפת לעיון בהיבטיו השונים של החינוך ובאתגרים הניצבים בפני התנועות כיום, על רקע המציאות החברתית והתרבותית בארץ.

תכנית​ מ​נדל למנהיגות בתרבות יהודית

מטרתה של התכנית לתרום לשגשוגה של התרבות היהודית בישראל לגווניה על-ידי השקעה במנהיגים וביזמים בתחומי החינוך, התרבות והקהילה.