תוכניות למכון מנהיגות מנדל בעבר

מאז הקמת שך מכון התקיימו תוכניות האלה:

תוכנית​ מ​נדל למנהיגות בתרבות יהודית

מטרתה של התוכנית לתרום לשגשוגה של התרבות היהודית בישראל לגווניה על-ידי השקעה במנהיגים וביזמים בתחומי החינוך, התרבות והקהילה.