​פרטי ההרשמה: תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית


אוכלוסיית ה​יעד

מוזמנים להגיש מועמדות סוכני וסוכנות תרבות העוסקים בהעשרת החיים היהודיים בישראל לגווניהם, המבקשים ללמוד ולשכלל את יכולותיהם המקצועיות לצד בעלי השקפות עולם שונות משלהם.

תנאי סף להגשת מועמדות לתוכנית

  • תואר אקדמי ממוסד מוכר
  • ניסיון של חמש שנים לפחות ביזמות, בניהול או ביצירה פורצת דרך בתחומי התרבות, התקשורת או הקהילה
  • מחויבות לפעולה בתחום התרבות היהודית בישראל
  • העדפה תינתן למובילי יוזמות פורצות דרך בתרבות הישראלית והיהודית

היקף המחויבות לתוכנית

יום לימודים קבוצתי שבועי (בימי ב') במשך שנת הלימודים תשפ"ד (ספטמבר 2023-יולי 2024), וכן סיורים, סמינרים והנחיה אישית לאורך השנה בהיקף כולל של 15 ימים נוספים. 
העמיתים זוכים למלגה חודשית לכל אורך השתתפותם בתוכנית.

תהליך המיון והקבלה

  • שלב א': הגשת טופס מועמדות ושתי המלצות
  • שלב ב': ראיונות אישיים למועמדים שעברו את שלב א'
  • שלב ג': בחירת קבוצת העמיתים מתוך המרואיינים שעברו לשלב ב'

לוח זמנים

פתיחת ההרשמה: י"ט בכסלו תשפ"ג, 13 בדצמבר 2022

הגשת טופס המועמדות והמסמכים הנלווים: עד כ"ד בטבת תשפ״ג, 17 בינואר 2023

שלבים ב' ו-ג' יתקיימו במהלך החודשים מרס-מאי 2023. תוצאות המיון תימסרנה למועמדים עם סיום התהליך כולו.

תקופת הלימודים: חשון תשפ"ד, אוקטובר 2023, עד תמוז תשפ"ד, יולי 2024 

ימי הלימודים מתקיימים במכון מנדל למנהיגות בירושלים. סיורים וסמינרים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.

בכל שאלה או בירור יש לפנות לרכזת התוכנית, הודיה סרלואי hserlui@mandel.org.il, טלפון: 02-568-8897.

ההרשמה למחזור ח' תיפתח בחודש דצמבר 2023.