​פרטי הרשמה: תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית, תשפ"ג 2023-2022חזון התוכנית

מנהיגים ומנהיגות מונחי חזון ובעלי שפה מקצועית משותפת ממגוון קהילות בחברה הישראלית הפועלים יחד ולחוד, לשגשוגה של תרבות יהודית עשירה ומגוונת, עמוקה ומחברת.

מטרות התוכנית

במהלך שנת ההכשרה ינסחו עמיתי התוכנית תפיסת חזון למפעלם התרבותי ולתרבות היהודית בישראל; ירחיבו את הידע אודות התרבות היהודית לגווניה; ייצרו שפה מקצועית משותפת למנהיגים בתרבות יהודית; יפתחו ויעצימו את כישורי המנהיגות שלהם.

אוכלוסיית ה​יעד

מוזמנים להגיש מועמדות מובילי יוזמות וארגונים העוסקים בהעשרת החיים היהודיים בישראל לגווניהם, המבקשים ללמוד ולשכלל את יכולותיהם המקצועיות לצד בעלי השקפות עולם שונות משלהם.

תנאי סף להגשת מועמדות לתוכנית

  • תואר אקדמי ממוסד מוכר
  • ניסיון של חמש שנים לפחות ביזמות או בניהול בתחומי התרבות, התקשורת או הקהילה
  • מחויבות לפעולה בתחום התרבות היהודית בישראל

העדפה תינתן למובילי יוזמות פורצות דרך בתרבות הישראלית והיהודית.

היקף המחויבות לתוכנית

יום לימודים קבוצתי שבועי (בימי ב') במשך שנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022-יולי 2023), וכן סיורים, סמינרים והנחיה אישית לאורך השנה בהיקף כולל של 15 ימים נוספים. הלימודים יתקיימו במכון מנדל למנהיגות בירושלים. המשתתפים יזכו למלגה לאורך שנת הלימודים.  

כיצד מתרחשת הלמידה בתוכנית?

  • לימוד ושיח: כדי להעמיק את ידיעותיהם ולהעשיר את עולמם, העמיתים לומדים מתוך הקאנון של התרבות היהודית לגווניה, רוכשים כלים לניתוח תרבות ישראלית ויהודית בעידן גלובלי, ולומדים זה מזה על עשייתם ועל מקורות ההשראה שלהם. זאת תוך פיתוח הרגלים של שיח מכבד וביקורתי גם יחד.
  • היוועצות עמיתים: כדי לדייק את מפעלם ולקדם את עשייתם, העמיתים משתתפים בסדרה של סדנאות קבוצתיות לאורך השנה, התומכות בתהליך בירור החזון של כל עמית באופן עצמאי, ובהתנסות ביצירת שפה מקצועית משותפת לקבוצה המגוונת.
  • פיתוח מנהיגות: כדי להגביר את יכולת ההשפעה שלהם, העמיתים עוסקים בהרחבת הרישות המקצועי שלהם, בהנחיה אישית מפי מובילים בתחום וברכישת כלי מנהיגות המסייעים להם "לעלות סדר גודל" בעשייה שלהם.
  • הנחיה אישית ופיתוח מקצועי: כל עמית/ה זוכה להנחיה אישית מחברי הסגל בתוכנית וכן למפגשי פיתוח מקצועי ממנחים ומיועצים מומחים לקידום יכולותיהם.

חטיבות הלימוד

לימודי הסגל מתבצעים בשלוש חטיבות למידה: כלים לניתוח תרבות יהודית, חבורות לימוד בקאנון היהודי, ולימודי מנהיגות ומיומנות.

כלים לניתוח תרבות: מטרת לימודי התרבות להקנות לעמיתים כלים לניתוח תופעות תרבותיות ולעסוק בשאלות הנוגעות לזהות ולתרבות בעידן הגלובלי ובהקשר הישראלי והיהודי. העמיתים מתוודעים לתאוריות עכשוויות הנוגעות לתרבות ולזהות ומתרגלים את הכלים בתצפיות ובסיורים. הלימודים מתרחשים בכיתה ובשטח, ליישום כלי החשיבה הנלמדים. הכלים והשפה המשותפת הנרכשת בחטיבה זו מהווים בסיס להמשך השיח המקצועי בקבוצה – הן בסדנה והן בחטיבות הבאות.

חבורות לימוד בתרבות יהודית: מטרת הלימודים להרחיב את הידע של העמיתים אודות התרבות היהודית לגווניה. באמצעות לימוד בחבורות אינטימיות במתכונת בית מדרשית, העמיתים נפגשים עם מודלים מגוונים של מנהיגות בתרבות יהודית ממגוון קהילות ישראל. דרך קריאה צמודה ומפגשים עם הוגים מגוונים, העמיתים מעמיקים את ידיעותיהם ומעשירים את עשייתם.

מנהיגות ומיומנות: מטרת לימודי המנהיגות והמיומנות להקנות לעמיתים כלים ומיומנויות להרחבת השפעתם, וכן לברר ולפתח את הזהות המנהיגותית והניהולית שלהם. במסגרת החטיבה העמיתים נפגשים עם מנהיגים בתרבות יהודית ומשווים דרכי פעולה שונות של מנהיגות. העמיתים עוברים סדנאות לפיתוח יכולת הסיפור והתקשורת, היזמות והניהול, והעמקת שיטת המנהיגות וההובלה שלהם.

תהליך המיון והקבלה

  • שלב א': הגשת טופס מועמדות ושתי המלצות
  • שלב ב': ראיונות אישיים למועמדים שעברו את שלב א'
  • שלב ג': בחירת קבוצת העמיתים מתוך המרואיינים שעברו לשלב ב'

לוח זמנים

פתיחת ההרשמה: י"א בטבת תשפ"ב, 15 בדצמבר 2021.

הגשת טופס המועמדות והמסמכים הנלווים: עד י"ז בשבט תשפ״ב, 19 בינואר 2022.

שלבים ב' ו-ג' יתקיימו במהלך החודשים פברואר-מאי 2022. תוצאות המיון תימסרנה למועמדים עם סיום התהליך כולו.

תקופת הלימודים: חשון תשפ"ג, אוקטובר 2022, עד תמוז תשפ"ג, יולי 2023. 

ימי הלימודים מתקיימים במכון מנדל למנהיגות בירושלים. סיורים וסמינרים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.

ההרשמה למחזור ו' (תשפ"ג) הסתיימה.