​פרטי הרשמה: תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית, תשפ"א 2021-2020


אוכלוסיית ה​יעד

מוזמנים להגיש מועמדות מובילי ארגונים ויוזמות העוסקים בהעשרת החיים היהודיים בישראל לגווניהם; המבקשים ללמוד ולשכלל את יכולותיהם המקצועיות לצד בעלי השקפות עולם שונות משלהם.

היקף המחויבות לתוכנית

יום לימודים קבוצתי שבועי (בימי ב') במשך השנה האקדמית תשפ"א (אוקטובר 2020-יולי 2021), וכן סיורים, סמינרים והנחיה אישית לאורך השנה, בהיקף כולל של 15 ימים. הלימודים יתקיימו במכון מנדל למנהיגות בירושלים. המשתתפים יזכו למלגה.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים משלבת לימודי ליבה, מפגשי הנחיה וסדנאות:

א. לימודי ליבה

 • חזון – בירור חזון אישי וקולקטיבי; לימוד חזונות עבר והווה בהגות היהודית והכללית
 • יהדות וישראליות סוגיות ביהדות ובישראליות ממבט תאורטי ומעשי
 • תרבות וחינוך תאוריה ומעשה בחינוך ובתרבות; סוגיות בלמידה, זהות, קהילה ושייכות
 • מנהיגות אסטרטגיה ותכנון, עבודה עם מערכות, הערכה ובקרת איכות, קיימוּת ארגונית

ב. הנחיה
 • ליווי ממנחים ומיועצים מומחים
 • ניתוח העשייה המקצועית של כל אחד מהעמיתים – בהווה ובעתיד
ג. סדנאות
מפגש שבועי להצגה ולקבלת משוב מקבוצת העמיתים וממנחים מקצועיים


תנאי סף לקבלה לתוכנית

 • תואר אקדמי ממוסד מוכר
 • ניסיון ביזמות ובניהול בתחומי החינוך, התרבות או הקהילה
 • מחויבות לפעולה בתחום התרבות היהודית בישראל

תהליך המיון והקבלה

 • שלב א': הגשת טופס מועמדות ומסמכים נלווים, כולל שאלות חיבור ושתי המלצות
 • שלב ב': ריאיון אישי למועמדים שעברו את שלב א'
 • שלב ג': בחירת קבוצת העמיתים מתוך המרואיינים שעברו לשלב ב'

לוח זמנים

הגשת טופס המועמדות והמסמכים הנלווים: עד ט' אדר תש"ף, 5 במרס 2020.

שלבים ב' ו-ג' יתקיימו במהלך החודשים אפריל-מאי 2020. תוצאות המיון תימסרנה למועמדים עם סיום התהליך כולו.

תקופת הלימודים: חשון תשפ"א, אוקטובר 2020, עד תמוז תשפ"א, יולי 2021. 

ימי הלימודים מתקיימים במכון מנדל למנהיגות בירושלים. סיורים וסמינרים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.


ההרשמה לתוכנית לשנת תשפ"א הסתיימה.