מנהיגות נוער

מנהיגות נוער

 

9 במאי, 2016

עוצמתו של החינוך הבלתי פורמלי

בימת מנדל לפצח את הקוד עוצמתו של החינוך הבלתי פורמלי עסקה בבחינת כוחו של חינוך זה במענה לכמה מן הסוגיות החברתיות והחינוכיות המרכזיות בחברה הישראלית  >>