הקהילה החרדית

הקהילה החרדית

 

22 בינואר, 2015

"לשוח בשדה" – מנהיגות חרדית משוחחת על אתגריה

במוקד הערב עמדו כמה סוגיות: יחסה של הקהילה החרדית לחוק האזרחי ולמשטרה, סוגיות של בריאות הנפש ונוער בסיכון, האתגר של היעדר חרדים בשירות הציבורי, וכן שימור המסורת וקביעות בלימוד התורה לצד השתלבות בעולם העבודה והמעשה. >>

20 בינואר, 2014

לחדש כקדם - התחדשות בנאמנות

הבימה עסקה בצמיחתה של מנהיגות חברתית בקהילה החרדית, ומשתתפי תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית הציגו יוזמות, תהליכי צמיחה ושגשוג בקהילה, ואת הדילמות והאתגרים העומדים בפניהם. >>