הקהילה החרדית

"לשוח בשדה" – מנהיגות חרדית משוחחת על אתגריה

​​​

מאה וחמישים מנהיגים ופעילים חרדים מתחום החינוך והחברה התכנסו במכון מנדל למנהיגות לשיח עמיתים להיכרות עם הפעילות והעשייה של חברי רשת המנהיגות החרדית שצמחה במכון מנדל.

במוקד ערב העיון, שנשא את הכותרת "מנהיגות חרדית משוחחת על אתגריה", עמדו כמה סוגיות כבדות משקל: יחסה של הקהילה החרדית לחוק האזרחי ולמשטרה, סוגיות של בריאות הנפש ונוער בסיכון, האתגר של היעדר חרדים בשירות הציבורי, וכן שימור המסורת וקביעות בלימוד התורה לצד השתלבות בעולם העבודה והמעשה.

"השדה הוא מקום פרוץ, ובשדה העשייה – בעולם האמתי – צריכים גבורה, כמידתו של יצחק אבינו", אמרה נעמי פרל, מנהלת תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, בפתיחת ערב העיון שנערך ב-22 בינואר. "מה שמייחד את הקבוצה הזאת היא ההחלטה שלכם – שלנו– לקחת אחריות, כל אחד במעשה שלו".

ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל-ישראל, בירך את המשתתפים על "חתירתם לשינוי משמעותי ומלחמתם היומיומית להביא את האור למושבתם". ד"ר גוטליב ציין גם את תרומתו של מכון מנדל למנהיגות לפיתוח המנהיגות בקרב הקהילה החרדית. לעניין החתירה לשינוי התייחס גם פרופ' אריאל הירשפלד, חוקר ומבקר תרבות, דרך עיון בסיפורו של ש"י עגנון שלוש אחיות – "העמל הרגיל מביא עמו שכר רגיל", אמר הירשפלד, "אך העבודה הקשה, המאתגרת, שהיא מעבר לעבודה הרגילה, היא המביאה גם סכנה על העושה אותה. דווקא שם נחשפת המשמעות האמיתית של הדברים, שעלולה לערער את העושה. כאן גדולתם של המביאים לשינוי".

יום העיון כלל שבעה מושבים מקבילים, שנעו בתווך שבין עולם התורה לעולם המעשה: תפקידה של מנהיגות רוחנית בעידן של תמורות, יוזמות ודילמות בחינוך, בריאות הנפש ונוער בסיכון, מקומם של החרדים בשירות הציבורי ועוד. את המושבים הנחו אנשי מקצוע בני הקהילה החרדית, ​​ששיתפו את הנוכחים בניסיונם התאורטי והמעשי ובעשייתם האישית בעיסוק בדילמות היומיומיות הייחודיות לחברה החרדית – התמודדות עם המסורת והסגירות מחד גיסא, ועם עובדת היותה חלק מעולם רחב, מודרני וחילוני מאידך גיסא. 

 

אירועי בימת מנדל אחרונים