מנהיגות נוער

עוצמתו של החינוך הבלתי פורמלי

בימת מנדל לפצח את הקוד: עוצמתו של החינוך הבלתי פורמלי עסקה בבחינת כוחו של סוג חינוך זה במענה לכמה מן הסוגיות החברתיות והחינוכיות המרכזיות בחברה הישראלית, וזאת לנוכח התרחבותן והתעצמותן של מסגרות החינוך הבלתי פורמליות בשנים האחרונות. את הבימה הובילו עמיתי תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער. 

בימת מנדל לפצח את הקוד: עוצמתו של החינוך הבלתי פורמלי עסקה בבחינת כוחו של סוג חינוך זה במענה לכמה מן הסוגיות החברתיות והחינוכיות המרכזיות בחברה הישראלית, וזאת לנוכח התרחבותן והתעצמותן של מסגרות החינוך הבלתי פורמליות בשנים האחרונות. את הבימה הובילו עמיתי תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער.

"מהו העוגן הערכי שלנו? מהם הערכים שדרכם מחליטים אם עשינו טוב או רע? לחינוך הבלתי פורמלי ולתנועות הנוער בישראל יש הרבה מה להציע מבחינת 'יראת שמים' – הערכים שאנחנו נושאים עיניים אליהם". אמר ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל-ישראל. "גורמים רבים מתחילים להבין את הכוחות של החינוך הבלתי פורמלי, שהוא הדרך להגיע לצעירים ולהשפיע עליהם", אמר& נפתלי דרעי, מזכ"ל מועצת תנועות הנוער: "תנועות הנוער נמצאות בשיאן מבחינת תחומי העשייה, שדות הפעילות ומספר המשתתפים, לאחר עשור של תהליכים שונים – שילוב של אוכלוסיות, ילדים עם מוגבלויות וקליטת עלייה".

מנהל התכנית, מיקי נבו, פרס את הבסיס הערכי שביסוד החלטת מכון מנדל למנהיגות לשלב בפעילותו את תכנית המנהיגות לנוער: "בעינינו, סוגיית ליבה מרכזית לקיומה המוסרי של מדינת ישראל כיום היא פיתוח שפה, תודעה ויכולת לחיות ביחד במדינת ישראל, וזאת סביב ערכים חברתיים מחייבים של צדק חברתי המשותפים לכלל אזרחי המדינה. שאלה זו, הנוגעת בקיומה הפיזי והערכי של מדינת ישראל, קודמת לתפיסתנו בכל סוגיה חברתית אחרת... אנחנו במכון מנדל מנסים לתרום במעט לדיון זה, ובשותפות עם תנועות הנוער ועם מובילים נוספים של החינוך הערכי המתבצע במסגרות בלתי פורמלי לבחון, להבין ולדייק את התפקיד הייחודי של התנועות בחברה הישראלית של היום". 

במושב הפותח של המפגש, שעסק בייעודו של החינוך הבלתי פורמלי בהתמודדות עם סוגיות חברתיות בישראל, הציגה יונית יעקובוביץ', מנכ"לית תכנית קר"ב, את הפעילויות והתכנים שלה. "בזכות זה שהיא נמצאת במסגרת החינוך הפורמלי, התכנית מצליחה להגיע למעגלים שבדרך כלל חינוך בלתי פורמלי אינו מגיע אליהם", אמרה. פרופ' גד יאיר מהאוניברסיטה העברית הציג את מה שהוא מכנה "פדגוגיה ישראלית" – פדגוגיה לא פורמלית המתאפיינת ברב-ממדיות, ברצון להבין את "התמונה הגדולה". לדבריו, גם המדע הישראלי ודרכי העבודה והחניכה בו מתאפיינים בפדגוגיה בלתי פורמלית באופייה. בהמשך המפגש התפצלו הנוכחים למושבים מקבילים שעסקו בסוגיות עכשוויות המעסיקות את החינוך הבלתי פורמלי ככלל ואת תנועות הנוער בפרט.

תכנית מנדל למנהיגות חינוכית בתנועות הנוער היא פלטפורמה משותפת לעיון בהיבטיו השונים של החינוך ובאתגרים הניצבים בפני תנועות הנוער כיום, על רקע המציאות החברתית והתרבותית בארץ. משתתפי התכנית הם מנהיגים מקרב הסגל הבכיר של תנועות הנוער, שיש להם השפעה על תפיסת העולם ועל דרכי הפעולה החינוכית של התנועות. התכנית מתקיימת במכון מנדל למנהיגות בירושלים, ונפרסת על-פני שנת לימודים אקדמית. היא כוללת הרצאות, סדנאות, ניתוחי מקרים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך חברה ותרבות, ובמהלכה נידונים מגוון נושאים כגון: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים של החינוך, צדק ושינוי חברתי, זהות יהודית וציונית עכשווית ואתגרי החברה הישראלית.

בימת מנדל היא זירה שמטרתה להעשיר את השיח בקהילת מנדל ובציבור הרחב ולהעמיקו באמצעות מפגשים עם מיטב החוקרים והוגי הדעות, מעצבי המדיניות ואנשי השטח.


בימת מנדל
בימת מנדל

 

 

אירועי בימת מנדל אחרונים