​מתרגמים ח​​זון חינוכי וחברתי
​לשפת המעשה​

ש​

משימתו של מכון מנדל למנהיגות, שנוסד ב-1990, לספק לישראל מנהיגי חינוך וחברה מונחי חזון באמצעות יצירת חיבור בין אנשים מוכשרים לרעיונות גדולים. המכון מגייס אנשים מחויבים, בעלי יכולת ודחף להוביל, ומספק להם את התנאים לדון עמוקות על ניסיון העבר ועל עתידם.

חדשות

24 בפברואר, 2020

מתוכנית חדשה לרשת משפיעה

מפגש עמיתים ובוגרים של תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית היווה הזדמנות לחיזוק הקשרים בין שלושת מחזורי התוכנית, באמצעות הובלת מעגלים מקצועיים על-ידי חברי הרשת >>

9 בינואר, 2020

ישראל 2048: מנהיגות צופה פני עתיד

יום הלימוד משותף לתוכניות המכון היה הזדמנות למפגש פורה של למידה ושיח עבור העמיתים, ואפשרות לדון בנושאים הנוגעים בכולנו מנקודות מבט שונות >>

תוכנית הלימודים

בימת מנדל

​ ​​