חינוך וקהילה

השתלבות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל

מפגש "בימת מנדל" שנערך ב-25 בנובמבר 2013 במכון מנדל למנהיגות עסק בהשתלבות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל. במפגש השתתפו ח"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ שמעון סולומון (יש עתיד), גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, וכן אנשי מפתח ממערכת החינוך, מהשלטון המקומי, מבתי הספר ומהאקדמיה.

במפגש הציגו עמיתי מחזור כ"א של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית את תוצרי התרגיל הקבוצתי שלהם – מסמך המנסה לבחון מדוע, על אף המשאבים הרבים שמדינת ישראל השקיעה ומשקיעה בהשתלבותם של תלמידים יוצאי אתיופיה, עדיין קיימים פערים לימודיים ניכרים ביניהם ובין הישגי כלל התלמידים בחינוך העברי.

המסמך מתמקד בשלושה היבטים עיקריים: זהותם של התלמידים יוצאי אתיופיה, מקומם וחשיבותם של ההורים בקליטתם של הילדים במערכת החינוך, והצורך לקדם את כישורי השפה של התלמידים יוצאי אתיופיה כבסיס להשתלבות מוצלחת. כל אחד מההיבטים נדון במסמך בלוויית רקע תאורטי, ובסופו המלצות לצעדים שיש לנקוט כדי לשפר ולקדם את השתלבותם של הילדים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

בנושא הזהות כתבו העמיתים: "ה​מסמך שלהלן מבקש להציע שינוי בהיבט זה ולראות בזהות האתיופית המבוססת על תרבות המוצא נכס משמעותי להשתלבות תקינה ואיכותית של התלמיד האתיופי במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל [....] מתוך הנחה בלתי מתפשרת כי רק אדם החווה עושר וכבוד לתרבות הפרטיקולארית שלו עשוי להיות בוגר עצמאי ושלם". המסמך ממליץ לטפח את הרב-תרבותיות בבית הספר ולחזק את הזיקה בין הסביבה הבית-ספרית לבין הבית שממנו בא כל ילד באמצעות יצירת מרחבים רב-תרבותיים בבית הספר, שבהם תינתן לכל ילד אפשרות להביא לידי ביטוי את התרבות, המנהגים והשפה של ביתו. 

בנושא מקומם וחשיבותם של ההורים נכתב במסמך: "מחקרים רבים שנערכו בעשורים האחרונים בארץ ובעולם מצביעים על השפעה מובהקת של מעורבות ההורים על הישגי ילדיהם ועל תפקודם בבית הספר, בסוגיות כמו רמת הנוכחות בבית הספר, הסתגלות טובה והתנהגות נאותה, כישורים חברתיים, הערכה עצמית, מוטיבציה וכמובן הישגים". לפיכך הם מציעים למקד את המאמצים ביצירת אמון בין ההורים למערכת החינוך ולראות בהורים שותפים משמעותיים. הם ממליצים לייסד תהליכים משותפים להורים ולבתי הספר, וכן לקיים תכניות משותפות וסדנאות בהשתתפות ההורים.

על חשיבותם של כישורי השפה כתבו העמיתים: "הנחתנו היא שפדגוגיה הממוקדת בפיתוח כישורי שפה ואוריינות היא מרכיב חיוני בהצלחה בלימודים ובהתגברות על פערים לימודיים שמקורם בתהליכי הגירה. כאשר ילדים לומדים שפה, הם אינם עוסקים רק בצורה אחת של למידה מני רבות – אלא הם לומדים את תשתית הלמידה עצמה". המלצתם היא לחזק את לימודי השפה הראשונה בקרב הילדים יוצאי אתיופיה, וזאת לנוכח מחקרים רבים המראים שחיזוק האוריינות בשפה הראשונה, שפת האם, הכרחי כדי לפתח את האוריינות בשפה השנייה. חיזוק השפה הראשונה ייעשה באמצעות הוספת שעות הוראה לאוריינות בבתי הספר היסודיים, והפיכת הכיתה למרחב אורייני, שיכיל ספרייה עשירה ומרחב קריאה.

ראשון הדוברים במפגש, ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות, הציג את התרגיל והחמיא לעמיתים על צניעותם בכתיבת המסמך: לדבריו, המסמך נמנע מהמלצות גרנדיוזיות מחד גיסא, אך מעלה באומץ וברגישות הצעות והמלצות קונקרטיות, מאידך גיסא.

דני בר גיורא, מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, הרחיב על מטרות התרגיל: התרגיל נערך במסגרת מפגש עם סוגיות חינוך בארץ, והוא העניק לעמיתים הזדמנות להתוודע לאישים חשובים בשדה החינוך, וכן הזדמנות לאנשי שטח להכיר את העמיתים. בר גיורא שיבח את העמיתים על אופן בחירת הנושאים, המעמיד במרכז את התלמיד עצמו. 

דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, אמרה בחיוך שאמנם התרגיל עסק "רק" בשתי סוגיות – סוגיית ההשתלבות וסוגיית ההשתלבות במערכת החינוך, אך אלה שתיים מן הסוגיות העיקריות והחשובות ביותר שכל אדם נתקל בהן, והעולים מאתיופיה בפרט.

עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, סקר בדבריו את הקשיים העומדים בפני מערכות גדולות כמו מערכת החינוך ביישום מדיניות של קליטת אוכלוסיות ​חדשות. לדבריו, אף שהמערכת מלאה ביוזמות וברצון טוב מצד כל הגורמים, התוצאות לא תמיד משביעות רצון. אחת ​​הסיבות לכך היא היעדרו של גורם המרכז טיפול כלל-מערכתי בנושא הקליטה. לדבריו, כל אחד מן הגורמים השונים – רווחה, עלייה, חינוך – פועל במסגרת המצומצמת שלו, ואין ביניהם החלפה של ידע ונתונים. זאת הסיבה, לדעתו, לכך שמערכת החינוך עדיין לא מצליחה לסגור את הפער בין התלמידים בני העדה האתיופית ובין שאר האוכלוסייה חרף המגוון העצום של הכלים והמשאבים. 

בחלקו האחרון של המפגש התקיים רב-שיח בהשתתפות ח"כ שמעון סלומון, יו"ר השדולה למען ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, גב' מאיה שריר, מנהלת האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך, וגב' לילי חג'ג', מנהלת ביה"ס "ציפורי" בבת ים.


 

בימת מנדל 25-11-2013​

 

 

אירועי בימת מנדל אחרונים